Přeskočit

Astrologický výklad a horoskop pro rok 2022

Na konci prosince 2021 převzal žezlo, udávající takt našim zkušenostem, vedoucím k růstu a poznání, Jupiter v Rybách. Jupiter v Rybách zaměří naši pozornost na to, co vnáší pocit harmonie, lásky, krásy a...

Na konci prosince 2021 převzal žezlo, udávající takt našim zkušenostem, vedoucím k růstu a poznání, Jupiter v Rybách.

Jupiter v Rybách zaměří naši pozornost na to, co vnáší pocit harmonie, lásky, krásy a dokonalosti do jinak všedních a každodenních záležitostí. Naše kroky povede soucit, ochota pomáhat, obětavost, ale také představivost a intuice. Zesílí zájem o duchovní tématiku, studium metafyziky a jiných oblastí, v nichž nacházíme poznání skrytých aspektů života.

Důležité budou spojení s přírodou a jejími zdroji, hudba a umění. Uvědomění si celistvosti a potřeby harmonizovat celospolečenská témata dají prioritu práci pro společenství a charitativní činnost. Dejme si pozor na ideály, idealizace a iluze, které opřádají realitu a díky nimž vidíme jen to, co vidět chceme. To, co nezapadá do našeho obrazu světa buď vytěsňujeme a popíráme, nebo se cítíme ztraceni či zrazeni, jsme-li konfrontováni s tím, co odmítáme.

Jupiter v Rybách tyto iluze buď posílí, nejsme-li připraveni uvidět skutečnost, nebo nám pomůže rozpustit její závoje a prozřít. Severní uzel v Býku, působící od 2. ledna po celý rok 2022, nás přinutí přemýšlet nad tím, co má pro nás skutečnou cenu. Co je pro nás důležité, na čem ve skutečnosti záleží. Na čem stavíme svou vlastní hodnotu. Učíme se naplno si užívat materiálního světa se všemi jeho výdobytky, ale neuvíznout v pasti lpění a strachu ze ztráty.

Severní uzel doprovázený Jupiterem v Rybách pomáhá nastolit rovnováhu mezi duší a tělem, mezi hmotným a nehmotným světem, mezi logikou a pocity. Vyzkoušíme si, na kterou stranu vah dáváme větší důraz. Na nerovnováhu nás upozorní problémy v materiálním zajištění, ztráta smyslu života, či záležitosti spojené s fyzickým či psychickým zdravím. 

 Změny, kterých můžeme dosáhnout jak ve svém okolí, tak ve svém nitru, povedou k získání větší svobody pohybu a volnost v aktivitách, přinášejících růst a poznání. Posuneme si své hranice díky cestování a studiu cizích kultur, náboženství, práva či hledáním duchovního rozměru života.

🌙 HOROSKOP PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ 🌙


Beran

Před každou akcí zvažte, jaký k ní máte motiv. Je-li vedena strachem z prohry, z omezení a z pocitu ohrožení, pak tím znásobíte počet svých nepřátel a posílíte pocit, že život je boj. Je-li vedena radostí z tvoření, zvídavostí a touhou po dobrodružství, otevře pro vás možnosti, které povedou k pocitu spokojenosti a naplnění.

BELOVED tip na produkt: MANASI7 Strobelighter Celestial 

Býk

Svůj cit pro praktičnost a smyslové požitky využijte k tvorbě něčeho, co je užitečné pro vás i pro druhé, a zároveň to naplní vaše smysly. Budete tak vychutnávat život plnými doušky, bez ohledu na výsledek. Čím snadněji pouštíte to, co jste jednou získali, tím jednodušší a zároveň bohatší bude váš život. Strach ze ztráty toho, co máte, vás naopak ochromí a nedovolí vám užít si život naplno.

BELOVED tip na produkt: Ecce Vita Antioxidační Bio Mix

Blíženci

Naučte se třídit informace, které k vám přicházejí. To, zda jsou či nejsou pro vás užitečné poznáte tak, že je buď můžete ve svém životě uplatnit, nebo vám jsou v praktickém životě k ničemu. To, co jste prožili, předávejte dál. To ostatní vypusťte. Shromažďování a šíření informací, které hltáte bez toho, abyste zvažovali, jak je uplatnit, vede k přetížené mysli, povrchnímu životu, či ke ztrátě jeho smyslu. 

BELOVED tip na produkt: NOT Esenciální olej Geránium

Rak

Pokud vámi emoce a pocity smýkají, zaměřte se na to, co vám daná situace, kterou prožíváte, dává, nikoliv na to, co vám bere. Změna vašeho myšlení bude mít pozitivní vliv na kvalitu vašeho života. Vnitřní prožitek souvisí s tím, jak na to, co prožíváte, nahlížíte, zda v pesimismu, či s optimismem, nikoliv s tím, čemu ve skutečnosti čelíte. 

BELOVED tip na produkt: Natureofthings Obnovující květinová koupel

Lev

To, čemu se učíte vládnout, je vaše tělo a mysl, nikoliv okolní svět. Směřujete k úspěchu vaší existence, kterým nejsou počty sledujících, vnější pozlátko bohatství a hojnosti, ale vnitřní naplnění, které přichází, když vás baví to, co děláte. Dělat to, co vás přirozeně baví a naplňuje, je snadné. To, co vám v tom brání máte tendenci vnímat jako překážku a bojovat s ní. Naučíte-li se mít rádi to, co děláte, veškeré překážky ve vašem životě zmizí.

BELOVED tip na produkt: Atelier Nubio pleť bez černých teček

Panna

Dostanou zabrat vaše ideály, které vám ukazují cestu k dokonalosti. Máte-li vysoká očekávání, pak jsou častou příčinou velkých zklamání a pocitů selhání. Nedokážete-li jich vy sami, lidé kolem vás či svět, který vás obklopuje, dosáhnout, dostaví se znechucení, ztráta víry, důvěry, rezignace a pocit oběti. Zkuste přijmout, že život je dokonalý takový, jaký je právě teď. Zároveň se dívejte, jak vše směrovat a posouvat k ještě větší dokonalosti, které lze dosáhnout pouze vývojem.

BELOVED tip na produkt: Purnama Rituals meditační plakát "You are enought"

Váhy

Harmonii vytvoříte tím, když přijmete všechny své „nedokonalosti“ a přestanete poměřovat svou sebehodnotu s tím, zda získáte souhlas či splňujete-li cizí očekávání. Vždy dělejte to, abyste se sami na sebe mohli podívat do zrcadla a říct si, udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl. Vaše konání a hodnoty jsou inspirací pro druhé, nikoliv povinným kodexem. Stejně tak jednání a názory druhých slouží k inspiraci, nikoliv jako povel k následování. 

BELOVED tip na produkt: EYM NATURALS přírodní vonná sváčka Create

Štír

Potřeba kontroly vychází ze strachu z nejistoty a opětovného prožitku nechtěného. Minulost je zdrojem poučení. Moc a vláda nad životem nevychází ze strachu a kontroly, ale z přijetí karet, které nám osud vložil do našich rukou. Jde o aktivní účast na životě. Na hře, pro kterou nám byly karty rozdány. Konáme, když jsme na tahu. Měníme hru, když na to máme karty. Pokud nemůžeme hrát, trpělivě čekáme a pozorujeme se zájmem hru, až na nás opět přijde řada a získáme kartu, se kterou můžeme hrát.  

BELOVED tip na produkt: Guasha Černý Nefrit ze Sibiře

Střelec

Pocit, že všechno víte nejlépe a snaha přesvědčit druhé lidi o své pravdě, vede k ustrnutí na cestě vývoje. Život se změní na boj s odlišnostmi. Moudrost, která vyrůstá z prožitku života se nemůže rozvíjet, pokud jste přesvědčeni, že to, co víte a znáte o sobě a o životě, je kompletní pravdou. Oprostěte se od ní, vystupte z komfortní zóny a využijte svůj život k neustálému posouvání hranic poznání. V tom se nachází tajemství nekonečného růstu a recept na ničím nespoutaný život. 

BELOVED tip na produkt: Yoni Egg

Kozoroh

Nebojte se zpochybňovat to, oč se opíráte. To, v čem hledáte oporu, se nenachází v žádném vnějším systému, ale ve vašich přesvědčeních o tom, kdo jste a o čem je tento svět. Je čas zrevidovat tento vnitřní systém. Změny se následně projeví ve všech vnějších systémech opory a podpory. Využijte sebereflexi, psychoterapii, či jiné techniky rozvoje osobnosti. Odložte to, co vám již neslouží, ale naopak to ve vás vyvolává strach a pocit nedostatečnosti. 

BELOVED tip na produkt: Purnama Rituals Spikenard Ayurvédské copánky

Vodnář

Máte-li pocit, že vám někdo nařizuje, co máte dělat, cítíte se nesvobodní. Čím více jste ochotni přijímat zodpovědnost za sebe, za svůj život, za svá rozhodnutí a jejich důsledky, tím svobodnější jste. V určité chvíli uvidíte, že jste součástí vzájemně provázaného systému, který neumožňuje úplnou nezávislost a oddělenost od celku. Přijetí této závislosti a ochota být součástí tohoto systému vyváží potřebu osvobodit se, hlubokou radostí z propojení se s celkem. Prozření, že oddělenost a naprostá svoboda jednotlivce je pouhou iluzí, vymaže nutkání Ega oddělit se.

BELOVED tip na produkt: Bonumo CBD olej

Ryby

Jdete za svými ideály a v touze naplnit je se při sebemenším selhání cítíte nedokonalé a nedostatečné. Své okolí hodnotíte podle těchto ideálů a rozdělujete svět na správný a špatný. Prohlubujete oddělenost, klíčí ve vás přecitlivělost a nesnášenlivost. Láska je stav přijetí, přijetí obou pólů duality, kdy na jedné straně je dobro a na druhé zlo, na jedné straně krása a na druhé ošklivost, na jedné prožitek harmonie a na druhé zážitek disharmonie. Přijetí obojího, jako rovnocenných stavů na cestě poznání, vás přivede do náručí Jednoty, stavu dokonalosti, po níž ve skrytu duše toužíte. 

BELOVED tip na produkt: 27ASCENT přírodní parfémový olej SENSE

 *Astrologický výklad a horoskop pro vás připravila Martina Kabala. www.oknododuse.cz


Košík

Váš košík je momentálně prázdný

Začít nakupovat

Vybrat možnost